OUR TEAM

SIMONE TINTI

SENIOR IT CONSULTANT

s.tinti@virtual.eu